За вас, ученици
ПГЛП,,Райна Княгиня” организира курс по част от професия по специалността "Фризьорство" за начинаещи.

Условия за участие в курса:
- ученици от училище-8-12кл.-които не са в паралелка със специалност "Фризьор"
- редовно присъствие в учебни часове и нито едно неизвинено отсъствие.

 • курсът започва от 08.12.2019 г. и приключва през месец май 2020г. Състои се от 300ч. теория и завършва с полагане на изпит. Това е първата част на курса. Учебна практика-втората част на курса-продължава през учебната 2019/2020г., след което учениците получават удостоверение за придобиване на умения и навици по част от професията. Графикът на дните, в които ще се провежда курсът, се прави от учениците, участници в курса, и е в удобно за тях време.

 • При интерес гимназията може да организира още един курс в месец февруари 2020 г.

  За учениците от гимназията курсовете са безплатни.
  За учениците от другите училища цената на курса е 12 лв.(цената включва материали, консумативи, учебни материали)

  Записване за курса става чрез заявление, което се предава на класния ръководител или в дирекцията на училището. За информация-тел. 038/622472 -дирекция

 • Дневен режим
 • Седмична програма
 • ДЧ по ФВС
 • График класни работи
 • График контролни работи
 • График ФУЧ
 • График ДЧ на класа
 • График консултации
 • Освобождаване от часовете ФВС

 • ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • ред и условия ЗФО
 • график-учебни и изпитни сесии ЗФО
 • график-изпити ЗФО

 • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • ред и условия-СФО
 • график-изпити

 • ЗАНИМАНИЕ ПО ИНТЕРЕСИ
 • график