За вас, ученици


 • Дневен режим
 • Седмична програма
 • ДЧ по ФВС
 • График класни работи
 • График контролни работи
 • График ДЧ на класа
 • График консултации
 • Освобождаване от часовете ФВС
 • График БДП
 • График-учебни часове

 • ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • СЪОБЩЕНИЕ
 • График изпитна сесия
 • ред и условия ЗФО
 • график-учебни и изпитни сесии ЗФО
 • програма на сесия за ЗФО – 9г.
 • програма на сесия за ЗФО – 11г.

 • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 • СЪОБЩЕНИЕ
 • График – изпитна сесия
 • ред, условия и сесии - СФО

 • ЗАНИМАНИЕ ПО ИНТЕРЕСИ
 • график

 • 1. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ
 • Графици за ДЗИ и ДКИ
 • Съобщение

 • 2. СТИПЕНДИИ
 • Условя за получаване на стипендии