История
Каква е историята на училището?

ПГ по лека промишленост „Райна Княгиня” има над 80 – годишна история. Със заповед № 1327 / 14. 08. 1928 г. на Министерството на търговията, промишлеността и труда , през учебната 1928 / 1929 г. се открива Първото професионално училище в града, наречено „Бъдещност” с 26 ученички и срок на обучение – 3 години / 4, 5 и 6 клас /. Заслуга за откриване на професионално училище в град Хасково е на двете сестри Надежда и Невена Николови.

С помощта на хасковската общественост Министерството на вътрешната търговия разрешава разкриването на второ професионално стопанско училище през 1941 година, наречено „Развитие” със 17 ученички.

През учебната 1945 / 1946 година става сливане на двете училища и оттук започва жизненият път на училище „Ана Май”.

През 1947 година е създаден Техникум по текстил „Тодорка Паунова”.

С решение на Общински съвет – град Хасково от 03. 12. 1999 година и заповед № РД- 1476 / 29. 05. 2000 година на МОН, Техникум по облекло и обувно производство и Техникум по текстил се обединяват в Професионална гимназия по лека промишленост, първата в Хасковска област, създадена в съответствие с новия Закон за професионално образование и обучение със 7 паралелки.

От януари 2009 година училището носи името „Райна Княгиня”. Райна Попгеоргиева Футекова, по - известна като Райна Княгиня, е българска учителка и революционерка, ушила въстаническото знаме за Априлското въстание. В деня на обявяването му, тя го развява по заповед на Георги Бенковски. Райна Попгеоргиева е родена на 18.01.1856г. в Панагюрище.След Априлското въстание е заловена от турците и подложена на тежки страдания - бита и оставена на хляб и вода повече от месец в пловдивския затвор. През 1876г. Райна Попгеоргиева успява да стигне в Москва с подправен паспорт. Там учи три години медицина и става акушерка. Написва своята „Автобиография”, излязла най-напред на руски език. Едва през 1934г. е преведена на български, като това е първата книга върху Априлското въстание. Умира на 29 юли 1917г. на 61-годишна възраст.

За патронен празник на ПГЛП „Райна Княгиня” по решение на Педагогическия съвет бе определена датата 22 април, денят на освещаване на знамето на IV – ти Панагюрски революционен окръг , избродирано от Райна Попгеоргиева Футекова.

Основна цел пред училището е гарантирането на качествено професионално образование и обучение, съобразено с нуждите на пазара на труда и новите тенденции с членството на страната ни в Европейския съюз. Наследило добрите традиции на миналото, днес гимназията предлага модерно и качествено европейско образование.