Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня" съсредоточава в себе си престижността и значимостта на знанието, стремежа към промени и просперитет, които съчетани с уважението към труда, мъдростта и любовта към учението създават най-здравата основа за бъдещето.

Учениците са превърнали училището си в съдба, съхранявайки традициите с мъдростта, предавана през вековете. Всички ние отдаваме уважение към родното училище и следваме пътя към върха, оставяйки дирята на творчество, вдъхновение и интелект.

Росица Иванова (Директор в периода ХII.1999-III.2021)
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
  • Покана
  • Протоколи