документи
 • Годишен план -бюджет за 2015 г. на ПГЛП"Р.Княгиня" Хасково
 • Информация за изпълнението на бюджета за І-во тримесечие на 2015г.
 • Финансов отчет за изпълнение на бюджета за І-во трим. на 2015г.
 • Информация за изпълнението на бюджета за ІI-ро тримесечие на 2015г.
 • Финансов отчет за изпълнение на бюджета за ІI-ро трим. на 2015г.
 • Финансов отчет за изпълнение на бюджета за ІII-то трим. на 2015г.
 • Финансов отчет за изпълнение на бюджета за ІV-то трим. на 2015г.
 • Финансов отчет за първото тримесечие на 2016г.
 • Финансов отчет за второто тримесечие на 2016г.
 • Финансов отчет за третото тримесечие на 2016г.
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата за 2017 година
 • Финансов отчет за първо тримесечие на 2017г.
 • Финансов отчет до 30.09 2017г.
 • Финансов отчет до 31.12 2017г.
 • Финансов отчет до 31.12 2017г.
 • Финансов отчет до 31.03 2018г.
 • Финансов отчет до 31.06 2018г.
 • Финансов отчет до 31.09 2018г.
 • Финансов отчет до 31.12 2018г.